Τη Δευτέρα 26/10/2020  πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συλλόγου Εργαζομένων του Γ.Ν Σάμου με τον Βουλευτή Ν. Σάμου  κ. Στεφανάδη  παρουσία και του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Στεφανή .

Η Συνάντηση έγινε μετά από αίτημα του Συλλόγου την ημέρα της κινητοποίησης του προσωπικού καθαριότητας.

Συζητήθηκαν διεξοδικά τα αιτήματα του Συλλόγου για την συγκεκριμένη Υπηρεσία.

  • Αύξηση του αριθμού εργαζομένων στην καθαριότητα.

Επισημάναμε ότι είναι λιγότεροι πριν από την πανδημία.

  • Απαιτήσαμε την άμεση ενίσχυση του προσωπικού με συνοπτικές διαδικασίες από την λίστα του Επικουρικού Προσωπικού και ζητήσαμε να σταματήσουν οι διαδικασίες πρόσληψης μέσω εργολάβου.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε παρουσία μας ο Βουλευτής με τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ δεσμεύτηκε για την πρόσληψη του προσωπικού από τον πίνακα επικουρικών.

Την επόμενη μέρα 27/10 το Συμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου  ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις τεχνικές προδιαγραφές για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε εργολάβο.

 

 Το ΔΣ