ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι την 08 Οκτωβρίου 2019 (14:00) μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας συναντήθηκαν με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Σάμου κ. Θεόφιλο Λάζαρο κατόπιν πρόσκλησής του επ΄ευκαιρία της με Αρ. Πρωτ. 21/30 Σεπ 2019 επιστολής μας για το θέμα της παιδιάτρου.

Ο κ. Διοικητής μεταξύ άλλων μας ανέφερε όλες τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο ίδιος προς όλους οι οποίες απέβησαν άκαρπες, επέρριψε ευθύνες στην πρώην Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου και μας γνώρισε ότι ο ίδιος έχει υπογράψει την παραμονή της παιδιάτρου επ΄αορίστου στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου για το οποίο δεν έχει τη συναίνεσή της.

Ο σύλλογός μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες προς πάσα κατεύθυνση για την αποκατάσταση του όλου προβλήματος του οποίου εν τέλει αποδέκτες είναι τα παιδιά και οι οικογένειες.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Η                                                                 Η

             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          Δήμητρα Λάμπρου                                         Φλώρα Τζεβρένη