Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Δυτικής Σάμου με την “Ανατροπή“, με κύριο σκοπό τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων, που θα θέσει τα θεμέλια για μία αποτελεσματική και αρμονική συνεργασία.

Στην ανωτέρω συνάντηση τέθηκαν αρχικά υπό συζήτηση τα θέματα που αφορούν την ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου. Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Ανατροπή”, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ήδη συνεργάζεται με τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου κ. Αλέξανδρο Λυμπέρη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, καθώς και του τοπικού παραρτήματος της Σάμου. Ήδη δρομολογείται από τις 2 πλευρές να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της ΠΕΔ πολύ σύντομα, με στόχο την πλήρη ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων της ΠΕΔ με τη βοήθεια του Εποπτικού Συμβουλίου, και την εύρεση τρόπων, ούτως ώστε να ωφεληθούν στο έπακρο οι Δήμοι του νομού μας.

Επίσης, δεν έλειψε η ανταλλαγή απόψεων σχετικών με ζητήματα, τα οποία πρέπει να διευθετούνται από κοινού, με μοναδικό στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη του νησιού μας, όπως ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, η ανακύκλωση και η πολιτική προστασία.

Ως δημοτική παράταξη θεωρούμε ύψιστης σημασίας τη συνεργασία ανάμεσα στους δύο Δήμους του νησιού μας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση και η ανάδειξη του νησιού μας, καθώς επίσης και η βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων.