Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε στην Αθηνά συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου και το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπυρόσβεσης οπού μέλος της αποτελεί  ο πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Π Ζαβιτσάνος Βασίλειος με την θέση Υπεύθυνος Διαχείρισης Εξοπλισμού της Π.Ο.Ε.Ο.Δ.Π.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν μεταξύ άλλων:

1) Η πλήρης ενεργοποίηση του νόμου 4662/20 σε όλα τα άρθρα που αφορούν τις εθελοντικές οργανώσεις

2) Η ένταξη των νέων μελών στον φάκελο του νέου μητρώου της Π.Π.

3) Η ταχεία εκπαίδευση των εθελοντικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα.

4) Η κατ’ εξαίρεσην άδεια οδήγησης των πυροσβεστικών οχημάτων των Δήμων από εθελοντές Π.Π. καθ’ όλο το έτος.

5) Η μη καταβολή τελών κυκλοφορίας για τα πυροσβεστικά οχήματα που ανήκουν σε εθελοντικές οργανώσεις

6) Θέματα που αφορούν την εγκατάσταση του συστήματος Engage στα πυροσβεστικά οχήματα των εθελοντικών οργανώσεων, την προμήθεια και ενεργοποίηση τερματικών υπολογιστών του Civil Engage και την διασύνδεση του με το Engage.

 

Ο κ. Γενικός ανέφερε ότι στόχος της Γενικής γραμματείας είναι η ταχεία ανάπτυξη των άρθρων του 4662/20 που αφορούν τους εθελοντές , μιας και έχει πλήρη γνώση των δράσεων και της προσφοράς τους επί του πεδίου.

Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την ανάδειξη και επίλυση των ζητημάτων που αφορούν τον θεσμό εθελοντών πολιτικής προστασίας.