Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ομοφώνως, κατόπιν πρόσκλησης του Εργατικού Κέντρου Σάμου αποφάσισε να συμμετάσχει την Τρίτη 09 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξωθεν του Νοσοκομείου και αφορά στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας της Παιδιατρικής – Μαιευτικής Κλινικής λόγω έλλειψης παιδιάτρου και καλεί τα μέλη του να παρευρεθούν γιατί μας αφορά όλους.

Τονίζεται ότι ο σύλλογός μας είχε επισημάνει το θέμα της έλλειψης παιδιάτρου προς άπαντες τους αρμοδίους με την Επιστολή υπ. Αρ.Πρωτ.: 06 της 2 Μαρτίου 2019.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

             Η                                                                  Η

             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         Δήμητρα Λάμπρου                                       Φλώρα Τζεβρένη