ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την 28η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σημείωση:
• Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

 1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχιακού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024.
  Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
 2. Πρακτική άσκηση σπουδάστριας ΔΙΕΚ Αιγίου, με ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου.
  Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.
 3. Πρακτική άσκηση σπουδάστριας ΔΙΕΚ Λάρισας, με ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου.
  Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.
 4. Πρακτική άσκηση σπουδάστριας ΔΙΕΚ Αγ. Αναργύρων με ειδικότητα Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.
  Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.
 5. Εισήγηση για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανατολικής Σάμου, και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΕΙΚΑ – ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ».
  Εισηγητής Δ/νση Προγραμματισμού.
 6. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανατολικής Σάμου και Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου – ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια & Τοποθέτηση Προσκρουστήρων στον Λιμένα Σάμου», προϋπολογισμού 500.000€ (χωρίς ΦΠΑ).
  Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 7. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανατολικής Σάμου και Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου – ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την υλοποίηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 500.000€ (χωρίς ΦΠΑ).
  Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ».
  Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ».
  Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ».
  Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών
 11. Εισήγηση για παραχώρηση χώρου του Δήμου Ανατολικής Σάμου στον εθελοντή κτηνίατρο κ. Lans Johannes Viktor Herman για πραγματοποίηση μαζικών στειρώσεων και ηλεκτρονικής σήμανσης σε αδέσποτα του Δήμου από 16-20/10/2023.
  Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος Αντιδήμαρχος
 12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (6η) τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023 Δήμου Ανατολικής Σάμου.
  Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος – ΟΕ
 13. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ».
  Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών- ΕΠΖ
 14. Κυκλοφοριακή μελέτη για την επαρχιακή οδό Πυθαγορείου Χώρας (Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου)
  Εισηγητής: ΕΠΖ- Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος.
 15. Κυκλοφοριακή μελέτη για την τοποθέτηση σήματος Π-25 (Οδός Αδιέξοδη) στην οδό Πατριάρχου Δαμιανού στη Σάμου.
  Εισηγητής: ΕΠΖ- Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος
 16. Διαγραφές τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΔΕ Πυθαγορείου.
  Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών