Τις τελευταίες ημέρες είμαστε παρατηρητές μιας ανελέητης και αήθους επίθεσης και στοχοποίησης υπηρεσιακών στελεχών, μελών του Συλλόγου μας.

Αρχικά θέλουμε να γίνει κατανοητό προς όλους, πως καταδικάζουμε τέτοιου είδους επιθέσεις που σκοπό έχουν την δημιουργία εντυπώσεων.

Συγκεκριμένα και με αφορμή την πρόσφατη έγκριση από το Δ.Σ του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σας κάνουμε γνωστό πως ο Σύλλογος μας συμμετείχε ενεργά στην κατάρτιση του συγκεκριμένου Ο.Ε.Υ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Δυστυχώς την ευκαιρία αυτή δεν την είχαμε κατά την περίοδο σύνταξης του Ο.Ε.Υ του Δήμου Δυτικής Σάμου, διότι τότε ο Σύλλογος δεν είχε τη σημερινή του σύνθεση.

Υπήρξαν όντως καθυστερήσεις στην σύνταξή του, τις οποίες και έχουμε επισημάνει αρκετές φορές, οι οποίες δεν οφείλονταν μόνο στις υπηρεσίες του Δήμου.

Παρόλα αυτά, το γεγονός αυτό από μόνο του, δεν είναι δυνατό να μηδενίζει την προσπάθεια που έχει γίνει για να διαμορφωθεί ένας Ο.Ε.Υ, που στόχος του είναι η μέγιστη ανταπόκριση του φορέα στις υποχρεώσεις του και η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.

Ο κάθε Φορέας υποχρεώνεται να προσαρμόζει τον Οργανισμό του, έτσι ώστε να γίνεται η καλύτερη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του, με σκοπό την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως η ψήφιση ενός οργανογράμματος είναι η αρχή, και μόνο, της οργάνωσης και ανά πάσα στιγμή που εντοπιστούν δυσλειτουργίες είναι δυνατό να τροποποιηθεί, με διαδικασίες τις οποίες η νομοθεσία τις προβλέπει.

Η επιλογή των προϊσταμένων, των οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης, γίνεται από κλάδους-ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και επιπέδου Τμημάτων, από κλάδους-ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ν.4674/2020 (άρθρο 46).

Την άσκηση των αρμοδιοτήτων σε αυτές τις οργανικές μονάδες μπορεί να επιτελέσει κάθε κριθείς ως προϊστάμενος, των προβλεπόμενων κατηγοριών εκπαίδευσης και ειδικοτήτων. Για την καλύτερη αξιοποίηση των υπαλλήλων των αντίστοιχων κατηγοριών είναι προτιμότερο να γίνει χρήση του διαζευκτικού (ή) και όχι του (εν ελλείψει), κάτι που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την αρχή της αποτελεσματικότητας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, στον τομέα ευθύνης του καθενός. Δεν προσκρούει σε επαγγελματικά δικαιώματα που προκύπτουν από τον τίτλο σπουδών και δεν οδηγεί σε αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών.

Πολλά μέλη του Συλλόγου μας, όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης, συνεχίζουν τις σπουδές τους, διευρύνοντας το γνωστικό τους αντικείμενο, αποκτώντας πτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών και εμπλουτίζουν διαρκώς τις δεξιότητές τους μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης. Συσσωρεύουν δε πολύτιμο κεφάλαιο γνώσης και εμπειρίας, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι πολυετής, ως προς τη λειτουργία και τις δράσεις των επί μέρους Υπηρεσιών, με άμεσο θετικό αποτέλεσμα στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι προς όφελος των Δήμων και πιο αποτελεσματικό, να διατηρείται κάθε δυνατότητα ιεραρχικής εξέλιξης, όλων των υπαλλήλων από μεγαλύτερη δεξαμενή υπαλλήλων, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης προς εξυπηρέτηση του συμφέροντος των υπηρεσιών μας.

Διαδικασία η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με την εξυπηρέτηση της αρχής της αποτελεσματικότητας και ορθολογικής οργάνωσης της διοίκησης, επιτρέποντας στον κάθε φορέα απασχόλησης να επενδύσει στις δεξιότητες και την εμπειρία του συνόλου των στελεχών του, παρέχοντας ταυτόχρονα στους εργαζόμενους όλων των κατηγοριών τη δυνατότητα υπηρεσιακής ανέλιξης και σταδιοδρομίας, σύμφωνες με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Θα τολμούσαμε να πούμε πως επιβάλλεται κιόλας αφού με την διάσπαση του πρώην Δήμου Σάμου, το ήδη μειωμένο προσωπικό κατακερματίστηκε στους δύο νέους Δήμους του νησιού.

Να είστε σίγουροι πως οποιαδήποτε ενέργεια, που έχει ως σκοπό να θίξει επαγγελματικά δικαιώματα μελών του Συλλόγου μας, θα μας έχει απέναντί της, από την πρώτη στιγμή.

Θα μας έχουν όμως απέναντι τους και όλοι εκείνοι που έχουν σκοπό την στοχοποίηση συναδέλφων με την διατύπωση κακόβουλων σχολίων που θίγουν την προσωπικότητα και κατ’ επέκταση τις οικογένειες των μελών μας.

Προτείνουμε σε όλους ηρεμία και συνεργασία με μοναδικό στόχο την πρόοδο του τόπου μας.

Εμείς θα είμαστε πάντα διαθέσιμοι σε αυτό.

 

 

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ”