Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης για ένα βιώσιμο μέλλον της Περιφέρειας» (Sustainable Development Goals for Sustainable Regional Futures) διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Γραφείο Καινοτομίας της ΠΒΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την Τρίτη 27 Ιουνίου στις 09:30 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Επιμελητηρίου Λέσβου στη Μυτιλήνη. Στόχος της ημερίδας είναι η μεταφορά γνώσης σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έχει θέσει ο ΟΗΕ, το πως αυτοί επιδιώκονται και πως μπορεί να οδηγήσουν σε ένα βιώσιμο μέλλον στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ενώ η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του πιλοτικού project Regions2030, όπου η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μία εκ των μόλις δέκα συμμετεχόντων περιφερειών από όλη την Ευρώπη.

Θυμίζουμε πως, το 2015 τα κράτη μέλη OHE υιοθέτησαν την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και έθεσαν 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) με το όραμα «να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο μέχρι το 2030». Κάθε ένας από τους στόχους αντιστοιχεί σε 17 μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στον 21ο αιώνα, οι οποίες αφορούν ολόκληρο τον πληθυσμό της Γης και ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, ενώ για την επίλυσή τους είναι αναγκαίο να υπάρξουν προσπάθειες που απαιτούν τη συνεργασία διεθνών οργανισμών, κυβερνήσεων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, καθώς και του ιδιωτικού τομέα.

Το Regions2030 στοχεύει στην παραγωγή γνώσης σχετικά με τη χρήση πλαισίων παρακολούθησης για τους SDGs σε περιφερειακό επίπεδο. Έχει επίσης ως στόχο να συμβάλει στον διάλογο μεταξύ επαγγελματιών, αρχών και ερευνητών των Περιφερειών σχετικά με τη χρήση δεικτών-πλαισίων που έχουν αναπτυχθεί από ιδρύματα και οργανισμούς με περιφερειακή στόχευση, προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο για την παρακολούθηση της επίτευξης των SDGs σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, θα είναι εφικτό να εστιάσουμε τις πολιτικές μας στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, και να πραγματοποιείται συλλογή και παρακολούθηση αξιόπιστων δεδομένων με στόχο το βιώσιμο μέλλον της Περιφέρειας.

Οι εργασίες της ημερίδας θα είναι στα Ελληνικά και Αγγλικά (με διερμηνεία) και θα μεταδοθούν ζωντανά και μέσα από το κανάλι του Γραφείου Καινοτομίας ΠΒΑ στο YouTube στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=4l9_CJNP2qs

 

Ακολουθεί η ατζέντα της ημερίδας:

09:30 – 10:00 Εγγραφές

10:00 – 11:30 ΑΜέρος “SDGs for Sustainable Futures”

Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου (χαιρετισμός)

Πέτρος Κόκκαλης, Ευρωβουλευτής (χαιρετισμός μέσω τηλεδιάσκεψης)

Mikel Landabaso, Director of Fair and Sustainable Economy του Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (χαιρετισμός μέσω τηλεδιάσκεψης)

Λεωνίδας Αθηνάδης, Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Βορείου Αιγαίου

Ηρακλής Στάμος, Policy Officer, Urban Analyst and Researcher στο Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σεβίλλη

Ιωάννης Καλατζής, Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΒΑ

Παυλίνα Σπανδώνη, Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Γενική Γραμματεία Συντονισμού – Προεδρία της Κυβέρνησης

David Padron Marrero, Συντονιστής Στρατηγικής Βιώσιμης στις Κανάριες Νήσους (μέσω τηλεδιάσκεψης)

11:30 – 12:00 Διάλειμμα

12:00 – 13:30 ΒΜέρος “Monitoring SDGs at Regional Level: Lessons Learned”

Γιώργος Στρογγυλόπουλος, Συντονιστής Γραφείου Καινοτομίας ΠΒΑ

Alasdair Reid, Policy Director European Future Innovation System (EFIS) Centre, Βρυξέλες (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Erce Sengul, Head of Projects Unit στο Zafer Development Agency, Περιφέρεια Αφιόν Καραχισάρ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Στέλιος Γκιάλης / Κώστας Γουρζής, Laboratory of Labour Geography, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Suzana Elena Perez– SDGs in Science Education and Policy, Senior Researcher, Universidad Loyola Andalucía, and SEP Intelligence (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Νίκος Κουτσομάρκος, Ειδικός σε θέματα SDGs, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

13:30 – 14:00 Συμπεράσματα – Προτεραιότητες – Προτάσεις