ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ Κου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στο θέμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για το Νομό Σάμου, και σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η απαράδεκτη κατάσταση να μην φορτώνονται από Πειραιά όχι μόνο τα φορτηγά με ξηρό φορτίο αλλά και εκείνα που μεταφέρουν νωπά προϊόντα.

Ενώ  εβδομαδιαίως πραγματοποιούνται αρκετά δρομολόγια πλοίων για το Νομό  Σάμου και δεν θα έπρεπε να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα, αντιθέτως βλέπουμε ότι παραμένουν.

Ειδικότερα τον μήνα Αύγουστο, όπου έχουμε αύξηση της τουριστικής κίνησης και η ανάγκη τροφοδοσίας είναι μεγάλη, η καθυστέρηση της μεταφοράς των νωπών προϊόντων και με το ενδεχόμενο αλλοίωσης τους, αλλά και της έλλειψης προϊόντων πρώτης ανάγκης δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις, στον τουρισμό και στους κατοίκους.

Παρακαλούμε όπως επιληφτείτε του θέματος.