ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημερώνονται οι κτηνοτρόφοι, που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις για χωροταξική ανακατανομή βοσκοτόπων, δηλαδή επιθυμούν να τους δοθούν επιπλέον στρέμματα βοσκότοπου ανάλογα με τα δικαιώματά τους, προκειμένου να μην υπάρχει απώλεια επιδοτήσεων, ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το έτος 2021 λήγει στις  31/12/2021.

 

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σάμου.

 

 

 

Επικοινωνία:

 

Τηλ.: 22733 53439  Γερασημία Χριστοδουλάκη,

Mail:     g.christodoulaki@samos.gr

 

 

Η   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

                       & α.α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ