Αλατζά Απόστολο (Λέσβου)
Μπουγδάνο Παντελή (Χίου)
Κωνσταντινίδη Πολυκράτη (Σάμου)
Πανουράκη Βασίλη (Σάμου)

H παρουσία τους μας ενδυναμώνει.

Κώστας Ι. Μουτζούρης

Ανεξάρτητος Υποψήφιος  Περιφερειάρχης

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου