Το Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου αποφάσισε με τη συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα προσφυγή στο ΣτΕ κατά της με αριθμό 1311/2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου που αφορά την επίταξη ακινήτων στο νησί της Σάμου.

Για το σκοπό αυτό  συστήνεται επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Σάμου και τους Δικηγόρους μέλη του Δ.Σ.Σάμου Θαλασσινό Θαλασσινό και Ιωάννη Καλτάκη.

Η επιτροπή σε συνεργασία με Δικηγορικό γραφείο Αθηνών ,  με το οποίο ήδη έχει συμφωνηθεί συνεργασία,  θα διεκπεραιώσει τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται και θα προβεί αν κρίνει τούτο απαραίτητο σε κάθε νόμιμη ενέργεια και διοικητική διαδικασία ακύρωση πράξεων της Διοίκησης προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Ανατολικής Σάμου σε σχέση με το προσφυγικό –μεταναστευτικό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ