ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Σάμου, ανακοινώνει την ένταξη των έργων:

  • Αναβάθμιση 11 παιδικών χαρών, έργο προϋπολογισμού 210.000,00 ευρώ
  • Προμήθεια μηχανημάτων έργου και εξοπλισμού για το Δήμο Σάμου, με προϋπολογισμό ύψους 245.000,00 ευρώ.
  • Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, με προϋπολογισμό 155.600,00 ευρώ.

Τα έργα αυτά, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα « ΦιλόΔημος ΙΙ», μετά από μελέτες που εκπονήθηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Σάμου και αξιολογήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Εκ του Δήμου Σάμου