Αλληλεγγύη στο Θεσσαλικό λαό

Η εκπαιδευτική κοινότητα της Βθμιας Εκπαίδευσης Σάμου (καθηγητές και μαθητές ) στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο Θεσσαλικό λαό που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τον τόπο τους και βιώνουν τις τραγικές συνέπειες της οικολογικής κρίσης και της αναποτελεσματικότητας της πολιτείας.

Σαν ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης καταθέσαμε σε λογαριασμό των ΕΛΜΕ της Θεσσαλίας το ποσό των 1.457 ευρώ που προήλθε από το ταμείο αλληλεγγύης της  ΕΛΜΕ Σάμου (500 ευρώ) και από τα σχολεία του νησιού (957 ευρώ).

ΕΛΜΕ Σάμου