Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Σάμου, με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, κ. Χρήστο Παπακοσμά, τον Υπεύθυνο Συντονιστή της Επιστημονικής Λειτουργίας, ιατρό κ. Πολυκράτη Σακλά και μέλη του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.
Στην συζήτηση που έγινε επισημάνθηκε η ανάγκη γρήγορης ενίσχυσης σε προσωπικό του Κέντρου, βάσει του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ούτως ώστε να μπορεί να καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του πληθυσμού και να ανταποκρίνεται στον κομβικό ρόλο που έχει στο σύστημα υγείας της Σάμου συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου.