Μετά από αξιολόγηση των ολοκληρωμένων και ώριμων μελετών που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου Σάμου, οι δύο προτάσεις που υποβλήθηκαν κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις  στον προσωρινό πίνακα κατάταξης έργων εκπαίδευσης της Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά τα έργα α) «Βελτίωση-αναβάθμιση εκσυγχρονισμός 2ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Σάμου, με επισκευή και προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος»  (προϋπολογισμού 1.830.000€) και β) «Βελτίωση και στατική ενίσχυση σχολικού συγκροτήματος 1ου & 2ου Γυμνασίου Δ.Ε. Βαθέος Δήμου Σάμου» (προϋπολογισμού 1.558.264,84€) συγκέντρωσαν 24,9 και 24,4 βαθμούς αντίστοιχα και πρόκειται να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Β. Αιγαίου 2014-2020.