Ο Δήμος  Σάμου  υπέβαλε   πλήρη   και   ώριμη   πρόταση   με   τίτλο  «Δομές παροχής   βασικών   αγαθών:   Κοινωνικό   Παντοπωλείο»  προϋπολογισμού 117.000,00 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» στην πρόσκληση με Α/ΑΟΠΣ 1611.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων,   ειδών   παντοπωλείου,   ειδών   ατομικής   υγιεινής,   κατεψυγμένων προϊόντων,   ειδών   ένδυσης   και   υπόδησης,   βιβλίων,   παιχνιδιών,   cd,   κλπ.   σε ωφελούμενα   άτομα   και   οικογένειες   που   τα   έχουν ανάγκη.

Ωφελούμενοι   των υπηρεσιών που παρέχει   η   δομή   είναι   άτομα/νοικοκυριά   τα οποία  βρίσκονται   σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από ένδεια (π.χ. ανασφάλιστα άτομα με πολύχαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα ή οικογένειες που είναι ανασφάλιστοι/ άποροι κλπ).

Όσον   αφορά   τη   δημιουργία     Κοινωνικού     Παντοπωλείου    ο   οδηγός εφαρμογής   θέτει   ως   ελάχιστο     αριθμό   ωφελουμένων     τις   100οικογένειες/μήνα.

Για τη στελέχωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται μία θέση κοινωνικού   λειτουργού   (ΠΕ/ΤΕ   Κοινωνικής   Εργασίας   με   άδεια   άσκησης επαγγέλματος)   ή   μία   θέση     διοικητικού   προσωπικού     και     μία   θέση βοηθητικού προσωπικού.

Η Κοινωνική Μέριμνα είναι η πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο Σάμου και γιαόλους τους Δήμους της χώρας.

Είναι απαραίτητο να σταθούμε δίπλα στον δημότη που υποφέρει και δοκιμάζεται.

 

Εκ του Δήμου Σάμου