Ανακοίνωση για Α’ Τακτική Γ.Σ. – Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου ΔΣ του Συλλόγου και προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων

Την Τρίτη 24 Οκτώβρη το ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών συνεδρίασε και αποφάσισε ανάμεσα στα άλλα και την πραγματοποίηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών για το ΔΣ του Συλλόγου μας το Σάββατο 9 Δεκέμβρη στο 1ο ΔΣ Σάμου.

Για το πρόγραμμα και την ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει νέο ενημερωτικό.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 20 Νοέμβρη οπότε και θα γίνει ΔΣ.