Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις η διαδικασία για την αίτηση αποζημίωσης για υλικοτεχνικό εξοπλισμό γίνεται μέσω των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Θα πρέπει να προσκομίσουν :

1. Φάκελο με τα στοιχεία της επιχείρησης

2. Λίστα με τις ζημίες σε εμπορεύματα, επαγγελματικό εξοπλισμό ή επαγγελματικό όχημα και κόστος αυτών.

3. Τιμολόγια αγοράς για την τεκμηρίωση του κόστους αγοράς των παραπάνω.

4. Προαιρετικά φωτογραφίες ή βίντεο της κατάστασης του επαγγελματικού χώρου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα της περιφέρειας είναι 2273350482.