ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέσα σε ένα κλίμα επικινδυνότητας και συνεχούς εγκατάλειψης σκυλιών, κύριο μέλημα του Δήμουαποτελεί η δημιουργία χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο Nόμος ορίζει.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου κατέθεσε μελέτη που αφορούσε στο υπάρχον κυνοτροφείο στη θέση Καμάρα πλησίον ΧΥΤΑ, η οποία και εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Η απόφαση ένταξης έχει ισχύ έως τη 31η Δεκεμβρίου 2022 δίχως πρόβλεψη παράτασης ή επιβεβαίωσης μη απώλειας των χρημάτων.

Με πρωτοβουλία του Δήμου Ανατολικής Σάμου, διενεργήθηκαν δύο δημόσιοι διαγωνισμοί πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός του 2021 και 2022 για την αγορά εναλλακτικού ακινήτου δημιουργίας καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων. Η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του ακινήτου καθώς και η προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων ορίζονται στο νόμο και αναφέρονταν στη πρόσκληση προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οι δύο Δημοπρασίες αποβήκανε άγονες. Το αποτέλεσμα των δημοπρασιών τέθηκε προς εισήγηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου και αποφασίστηκε η κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με την απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Δήμου Ανατολικής Σάμου με στόχο την αξιοποίηση της χρηματοδότησης στην κατασκευή του καταφυγίου στη περιοχή Καμάρα πλησίον ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις ανάγκες και το νόμο.

Έχει προβλεφθεί ήδη η ειδική διαμόρφωση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, η προσωρινή φιλοξενία των αδέσποτων ζώων καθώς και η απομάκρυνση του Αμιάντου.

Η δημοτική αρχή θα υλοποιήσει ως οφείλει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και με γνώμονα το σεβασμό των αδέσποτων ζώων.Η υγιής συνεργασία και στήριξη του Φιλοζωικού Σωματείου Σάμου συμβάλλει σημαντικά στο έργο του Δήμου Ανατολικής Σάμου κάνοντας πράξη το αίσθημα σεβασμού απέναντι στα αδέσποτα ζώα.

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου