ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ομάδας Διοίκησης Έργου,  για την επεξεργασία θεμάτων που άπτονται του τουρισμού και της τουριστικής προβολής του  Δήμου Ανατολικής Σάμου,  συστάθηκε σήμερα με την υπ΄αριθ. 775-27/05/2021 (ΑΔΑ: Ω87246ΜΦΟΤ-Φ65) Απόφαση Δημάρχου, αποτελούμενη από τους:

 

  1. Γεροντή Φωτεινή, Επιχειρηματία ξενοδόχο
  2. Ζαρμπάνη Στυλιανό, Επιχειρηματία
  3. Κασμιρλή Δημήτριο, Γραμματέα του Συνδέσμου Τουριστικών και Ναυτικών Πρακτόρων Ν. Σάμου, Επιχειρηματία Τουριστικό Πράκτορα
  4. Λαγό Ανδρέα, Nomad Chef, Επιχειρηματία
  5. Μπαντούνα Παναγιώτη, Πρόεδρο Συλλόγου Εστίασης και Ψυχαγωγίας, Επιχειρηματία
  6. Σισπαϊδου Μαρία, Επιχειρηματία ξενοδόχο
  7. Στεφανή Νικόλαο, Πρόεδρο Συλλόγου Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Νομού Σάμου, Επιχειρηματία
  8. Χατζηδημητρίου Γεώργιο, Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Σάμου & μέλος της διοικητικής επιτροπής του  Επιμελητηρίου Σάμου.

 

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου, θα γνωμοδοτεί για θέματα τουριστικής προβολής και τουρισμού γενικότερα, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου υποβάλλοντας τις εισηγήσεις της, στο Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, ενώ δύναται να λειτουργεί εισηγητικά και προς τις αντίστοιχες επιτροπές ή όργανα του Δήμου.

Έργο της Ο.Δ.Ε. αποτελεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η υποβολή προτάσεων και η παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτών υπηρεσιών για την χάραξη τουριστικής πολιτικής, ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης, η  περαιτέρω προώθηση του τουρισμού, η τουριστική προβολή και η συνεργασία με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και τον συντονισμό δράσεων με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου