Το πρόγραμμα για την ψυχική ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων υλοποιείται με τη δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη και στοχεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Με αυτό τον στόχο θα πραγματοποιηθούν δωρεάν στη Σάμο από μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου οι ακόλουθες δράσεις για τις οποίες είναι απαραίτητη η ατομική ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής:

Κύκλος Εργαστηρίων (Workshops) για παιδιά & εφήβους διαφορετικών θεματικών

*Η εγγραφή στα εργαστήρια είναι μεμονωμένη και ατομική, δεν προϋποθέτει συμμετοχή στις άλλες δράσεις.
**Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση των ηλεκτρονικών εγγραφών.
*** Η ώρα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ομάδες που θα δημιουργηθούν.

Βιωματικό εργαστήρι για γονείς

Οι συμμετέχοντες γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να ενδυναμωθούν στο ρόλο τους, να αναστοχαστούν τους στόχους που έχουν θέσει ως γονείς, και να αναζητήσουν νέες δυνατότητες και προοπτικές ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο τους.

Ομάδες γονέων – παιδιών / Debate

Υλοποίηση ομάδων γονέων και παιδιών με τη καθοδήγηση των συντονιστών – επαγγελματιών ψυχικής υγείας που θα λάβουν μέρος σε μια συζήτηση (Debate) με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών.

Ατομικές Συναντήσεις Γονέων με ειδικούς

Θα λάβουν χώρα προγραμματισμένες συναντήσεις γονέων με αιτήματα για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, διάρκειας 1,5 ώρας, για να λάβουν συμβουλευτική κατεύθυνση και ενημέρωση.

Θα λάβουν χώρα προγραμματισμένες συναντήσεις γονέων με αιτήματα για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, διάρκειας 1,5 ώρας, για να λάβουν συμβουλευτική κατεύθυνση και ενημέρωση.

Πλήρη Εξατομικευμένα προγράμματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Προσωπική Ανάπτυξη για 10 μαθητές.

To πλήρες πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χορήγηση 3 τεστ, εισαγωγικών ερωτηματολογίων και συμβουλευτική σταδιοδρομίας που θα δίδει τη δυνατότητα στον έφηβο να αναπτύξει μηχανισμούς αυτογνωσίας σχετικά με την προσωπικότητα, τις ικανότητες τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του. Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων με το μαθητή, θα υλοποιείται ραντεβού παράδοσης της έκθεσης των αποτελεσμάτων, καθώς και διεξοδική ενημέρωση του ίδιου και των γονέων του. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Δηλώσεις Συμμετοχής ΕΔΩ

Περισσότερες Πληροφορίες:
Καθημερινές από τις 14:00-21:00 στο τηλ. 22710 20000, Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, Τμήμα Παιδιών & Εφήβων – Εσωτ. 1, καθώς και στο 6975028973 (Κα Μπινίκου Ελευθερία / Ψυχολόγος – Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Παιδιών & Εφήβων).