Με νέα Επίκαιρη Ερώτηση, ο Βουλευτής νομού Σάμου κ. Δημήτρης Σεβαστάκης  φέρνει επειγόντως στη Βουλή το θέμα των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών και των άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνουν χωρίς άλλη καθυστέρηση από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, προκειμένου να εφαρμοσθεί η δέσμευση για αποσυμφόρηση της Σάμου και για τη μετακίνηση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης εκτός του αστικού ιστού της πρωτεύουσας του νησιού.

Την Επίκαιρη Ερώτηση έχει κληθεί να απαντήσει στη Βουλή και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Δημήτρης Βίτσας και θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρη Ερώτησης:

«Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2019

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον  κ. Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής

Θέμα : «Άμεσες και Επείγουσες Ενέργειες για την αποσυμφόρηση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης  Σάμου και τη διαχείριση της παρατεταμένης κρίσης»

Για ακόμη μια φορά και με δεδομένο τις συνεχείς προσπάθειες διαχείρισης των πλείστων διακυμάνσεων που παρατηρούνται στις προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές στα νησιά του Β.Α. Αιγαίου, η Σάμος και μάλιστα η πρωτεύουσα του νησιού, αντιμετωπίζει μείζον και διαρκές πρόβλημα από την πολύ μεγάλη αύξηση του πληθυσμού, που φιλοξενείται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (hotspot). Η χωρητικότητα του Κέντρου έχει προ πολλού ξεπεραστεί, όπως και οι δυνατότητες των υποδομών της πρωτεύουσας. Η συγκέντρωση σχεδόν 5000 ατόμων (προσφύγων και μεταναστών) σε μια πόλη 7000 κατοίκων και σε ένα  νησί, το οποίο έχει μέχρι τώρα αφομοιώσει τις μεγάλες διακυμάνσεις του προσφυγικού φαινομένου ως προς τα αριθμητικά, οργανωτικά και  πολιτιστικά του χαρακτηριστικά, έχει ξεπεράσει τις όποιες συστημικές και κοινωνικές αντοχές.

Στην πράξη οι ροές  αποδιαρθρώνουν την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, ενώ υπερκαλύπτουν τις πραγματοποιούμενες μετακινήσεις των αιτούντων ασύλου στην ενδοχώρα, καθώς επίσης  τίθενται και μια σειρά από διοικητικά ζητήματα που αφορούν στον τρόπο απόδοσης ασύλου και την ευελιξία του διοικητικού συστήματος. Τόσο στο κοινοβουλευτικό έργο, όσο και στις συναντήσεις του Υπουργείου με τους φορείς της Σάμου έχει γίνει σαφές ότι η υπερσυγκέντρωση μεγάλου πληθυσμού προσφύγων και μεταναστών στα νησιά διαμορφώνει απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης, βάσει και της μικρής αντοχής του πληθυσμού και των υποδομών.

Ενώ έχει υπάρξει σαφής και επαναλαμβανόμενη δέσμευση για την αποσυμφόρηση του νησιού και τη μετακίνηση του ΚΥΤ,  και ενώ η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου έχει επιδείξει διάθεση και προσπάθεια για τον εξορθολογισμό του διογκούμενου προβλήματος, και έχει δεσμευθεί για την αποσυμφόρηση του νησιού, εντούτοις χρειάζεται να γίνουν πράξη άμεσα και αποτελεσματικά οι δεσμεύσεις προς τους φορείς και την κοινωνία της Σάμου.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες τις οποίες δρομολογεί, με ποιο χρονοδιάγραμμα,  και πώς θα γίνει αποσυμφόρηση της Σάμου χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Ο ερωτών Βουλευτής

Σεβαστάκης Δημήτριος»