Δελτίο τύπου

 

Η δημοτική αρχή   από την πρώτη ημέρα σύστασης του Δήμου Δυτικής  Σάμου   είχε ως στόχο τη στελέχωση των υπηρεσιών του ώστε να παράγει έγκαιρα ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες μας.

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πρόσληψη  μέσω προκήρυξης του ΑΣΕΠ 13Κ/2021 , ενός  μόνιμου υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με άδεια Λογιστή Α΄ Τάξεως  στο δήμο μας .

Ο εν λόγω υπάλληλος προστίθεται στο υπαλληλικό δυναμικό  μας σε μια νευραλγική για το φορέα υπηρεσία, αυτή των Οικονομικών και συγκεκριμένα θα καλύψει την κενή οργανική θέση στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι η έναρξη των διαδικασιών στελέχωσης του δήμου με μόνιμο προσωπικό είναι προϊόν εργασίας της Διοικητικής Υπηρεσίας που λειτούργησε άψογα και κατάφερε και ολοκλήρωσε όλες τις διαδικασίες και τις εγκρίσεις  για την ολοκλήρωση του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του δήμου (ΟΕΥ /ΦΕΚ 1950 Τεύχος Β/14.05.2021)  σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι Υπηρεσίες μας ξεκινούν να γίνονται μάχιμες και παραγωγικές αναμένοντας μέσα στο έτος την πρόσληψη άλλων 8 μόνιμων υπαλλήλων  διαφόρων ειδικοτήτων.