Δημοτική Ενότητα
Βαθέος

Ενσωμάτωση
100,00 
Συμμετοχή
Ενσωμάτωση σταυρών
89,66 
Παπαγεωργίου Παρασκευάς

48,09 %
993
768
603
430
373
360
347
336
316
290
288
265
262
247
227
199
193
184
162
162
148
140
128
101
96
84
81
63
62
57
49
Στάντζος Γεώργιος

36,83%
706
637
516
362
362
262
234
228
227
221
188
161
142
129
127
117
116
103
102
100
92
84
77
76
69
57
55
47
46
34
31
Χατζηλαγός Τιμολέων

8,26%
212
200
101
75
62
51
50
49
45
41
34
32
30
27
27
27
25
22
20
14
7
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος

6,82
108
76
70
66
65
64
62
62
59
52
50
47
44
44
38
35
26
20
16
14
Δημοτική Ενότητα
Πυθαγορείου

Ενσωμάτωση
100,00 
Συμμετοχή
Ενσωμάτωση σταυρών
86,96 
Παπαγεωργίου Παρασκευάς

37,68 %
426
423
313
305
278
228
195
190
187
185
146
115
100
92
86
72
29
Στάντζος Γεώργιος

34,22%
679
610
456
256
218
169
166
137
112
61
29
19
14
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος

14,86 %
168
146
145
115
103
64
49
38
38
30
27
24
21
18
Χατζηλαγός Τιμολέων

13,24%
208
97
85
81
81
70
68
55
55
47
47
43
41
40
40
38
30
29
21
10