Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου υποδέχεται ως Διοικήτρια την Πύραρχο Σταυρούλα Μπονέ η οποία περνάει στη θέση του Παναγιώτη Μπαθρέλλου. Η Σταυρούλα Μπονέ ήταν Διοικητής στην Πυροσβεστική Λαμίας με τον βαθμό του Αντιπυράρχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα Διοικήτρια του νησιού θα βρίσκεται στη Σάμο την ερχόμενη Τρίτη.