Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου κηρύσσει εκ νέου συμπληρωματικές στάσεις εργασίας από 1 έως 3 ώρες τόσο για το πρωινό πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, όσο και για το ολοήμερο, για την εβδομάδα από 13 έως και 17 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» έτσι ώστε οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι, χρησιμοποιώντας τις στάσεις εργασίας του Συλλόγου είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με τις στάσεις εργασίας της Ομοσπονδίας, να δηλώνουν όσες ώρες στάση χρειάζονται με βάση το πρόγραμμά τους.

 

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γραμματέας

Χρήστος Πανούσος                                                          Φώτης Μαντζώρος