Ο  Δήμος   Σάμου καλεί  τους Κτηνοτρόφους   να προσέλθουν  στα γραφεία του  Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  για να  λάβουν γνώση ενυπόγραφα σχετικά  με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας βοσκήσιμης  έκτασης  καθώς και το τίμημα των επιλέξιμων εκτάσεων  από τις 12 έως και τις 23 Ιουνίου 2017.

     Οι υπάλληλοι του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής  θα βρίσκονται στο Γραφείο  του Τμήματος στη Σάμο (Διοικητήριο) κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή   τηλ. 2273353540 και στο γραφείο του Τμήματος  στο Καρλόβασι κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη   Τηλ. 2273350822

 

Οι κτηνοτρόφοι  καλούνται να εξοφλήσουν το ετήσιο οφειλόμενο μίσθωμα για τη χρήση της βοσκής  έως τις  30-6-2017.