ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες ιπποειδών (ίπποι, ημίονοι, όνοι) ότι από 21/10/2022 έχει αρχίσει η υποχρεωτική σήμανση και καταχώριση όλων των ιπποειδών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής, σε εφαρμογή της ΥΑ 726/107637/21-04-2022 (ΦΕΚ 2028 Β), σύμφωνα με την οποία:

  • όλα τα δεσποζόμενα ιπποειδή ταυτοποιούνται ατομικά, σε συνεργασία με ιδιώτη κτηνίατρο, με ενέσιμο πομποδέκτη (microchip) και έγγραφο ταυτοποίησης, το οποίο υποβάλλεται στην κτηνιατρική υπηρεσία ώστε να εκδοθεί το ενιαίο ισόβιο έγγραφο ταυτοποίησης του ζώου.
  • όλες οι εγκαταστάσεις ιπποειδών, δηλαδή οι χώροι διατήρησης των ζώων, με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους, δηλώνονται στην κτηνιατρική υπηρεσία και καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Ειδικότερα, όλοι οι κάτοχοι ιπποειδών μέχρι τις 15/09/2023, θα πρέπει να προσέλθουν στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες, κατά προτίμηση μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, ώστε να τους αποδοθεί κωδικός αριθμός καταχώρισης της εγκατάστασής τους και να τους δοθούν οδηγίες σχετικά με την  δήλωση των ζώων τους.

Για την καταχώρηση της εγκατάστασης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία του κατόχου της:

  1. Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο
  2. Ταχυδρομική Διεύθυνση Κατοικίας
  3. Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου/Κάρτας Εργασίας
  4. Α.Φ.Μ.
  5. Τηλέφωνα/και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail)
  6. Έδρα εκτροφής(Δήμος, οικισμός και τοποθεσία διατήρησης των ιπποειδών)
    Εάν υπάρχουν παλαιότερα έγγραφα καταγραφής των ιπποειδών (ΑΔΑΜΙ) να προσκομιστούν.

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, όποια ιπποειδή δεν έχουν δηλωθεί και ταυτοποιηθεί, θα θεωρηθούν ανεπιτήρητα και θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Π.Β. Αιγαίου, αφού επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

 

Πληροφορίες στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες:

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Σάμου 22733 53461, 22733 53463

Τμήμα Κτηνιατρικού Κέντρου Καρλοβάσου 22730 30648

Τμήμα Κτηνιατρικού Κέντρου Ικαρίας 22753 51327, 22753 51328

 

 

Η   ΠΡ/ΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

ΘΕΟΦΙΛΗ ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ