Πραγματοποιήθηκε, χθες 13 Ιουλίου 2020,  η συνεδρίαση   του Δημοτικού  Συμβουλίου  του Δήμου Ανατολικής Σάμου κατά την  οποία πλην των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε το θέμα του «Αποχετευτικού δικτύου και της Μονάδας επεξεργασίας Λυμάτων της πόλεως Σάμου» (Βιολογικός).

Το Δημοτικό συμβούλιο με ισχυρή πλειοψηφία αποφάσισε για το ανωτέρω θέμα:

Η τεχνική υπηρεσία εντέλλεται από το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί άμεσα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανοικτού Διαγωνισμού προκειμένου να  ανατεθεί σε μελετητή, να εξετάσει και να αποτυπώσει  τη βέλτιστη  λύση αντιμετώπισης του προβλήματος του καταθλιπτικού αγωγού,  θέτοντας σαφή ερωτήματα,  αυστηρό χρονοδιάγραμμα και αυξημένα προσόντα εμπειρίας. Στη συνέχεια να τεθούν τα αποτελέσματα  της μελέτης υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι ενδεχόμενες λύσεις με τα υπέρ και τα κατά κάθε μιας από αυτής,  ενώ παράλληλα να υποδεικνύεται από τον ανάδοχο μελετητή η κατά αυτόν πλέον ενδεδειγμένη λύση,  ώστε το Δ.Σ μετά και την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας να προβεί στην ασφαλέστερη, από άποψη τεχνικής οικονομικής  και χαμηλής όχλησης, λύση,  η οποία και θα υποβληθεί σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μετά από εισήγηση του Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ανατολικής Σάμου

 

Κολλάρος Γεώργιος