ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και χρηστικού δικτύου,  ο Δήμος Ανατολικής Σάμου συμμετέχει στην κινητοποίηση για το περιβάλλον εκπονώντας  Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων το οποίο αποτελεί και το βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης.

Η ανάπτυξη αποδοτικών πολιτικών κινήτρων μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τόσο την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτροκίνησης όσο και την ανάπτυξη των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η συμμετοχή στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου  είναι εθελοντική και ανώνυμη και σκοπό έχει την καταγραφή των απόψεων των  πολιτών τόσο σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, όσο και με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρονικών Οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Οι απαντήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία και την εξαγωγή συγκεντρωτικών συμπερασμάτων, χωρίς να κοινοποιηθούν σε τρίτους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

 

Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 2-3 λεπτά

 

https://docs.google.com/forms/d/1N48SqoqnTp6l1BhZzHSES104hnhgi_mDnhT4Sb3LF2c/edit

 

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου