Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου 27 Σεπτεμβρίου 2021 με θέμα:

 

«Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου λόγω της αναγγελίας του θανάτου  του πρώην Δημάρχου Κων/νου Καραμηνά».

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Σάμου, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου,       Βουλευτή και Ιατρού  Κων/νου Καραμηνά , συνήλθε σήμερα, Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου   2021, σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, προκειμένου να εκφράσει τη θλίψη του και να αποτίσει ελάχιστο  φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

Ο Κων/νος Καραμηνάς , διετέλεσε  Δήμαρχος Σάμου και Βουλευτής υπηρετώντας το τόπο μας με ήθος, αίσθημα ευθύνης και αφοσίωση. Διακρίθηκε για την τιμιότητα και τις αξίες του και για την ανιδιοτελή αγάπη για την πόλη του, στην οποία άφησε σπουδαία παρακαταθήκη έργου. Η στάση ζωής και η προσφορά του θα του δίνει πάντα μία θέση στην καρδιά όλων των Σαμίων. Τον αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Ύστερα από τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου  αποφασίζει ομόφωνα:

  • Να εκφράσει τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια του  αείμνηστου Δημάρχου.
  • Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένεια του εκλιπόντος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
  • Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής

Σάμου στην  εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντα.

  • Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο δια ζώσης αυριανό δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

 

«Ας είναι αιωνία η μνήμη του»

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  142/2021

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

                 

                  Κολλάρος Γεώργιος                                      T.Y

 

 

Σάμος 27 Σεπ[τεμβρίου  2021

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ανατολικής Σάμου

 

Κολλάρος Γεώργιος