Η ενδημική παθογένεια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτέλεσμα χρόνιων  επιλογών που επιμερίζονται σε πολλούς από όσους  κυβέρνησαν κατά καιρούς και μέχρι σήμερα  τη Χώρα μας, οδήγησε στην φετινή μεγάλη μείωση του αριθμού των εισακτέων φοιτητών σε πολλά Περιφερειακά Πανεπιστήμια και στην κατά 50% περίπου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η τελική μείωση των πρωτοετών  στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ειδικά στα τμήματα της Σάμου αναμένεται να  είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω των μεταγραφών μέσω των οποίων πολλοί επιτυχόντες  μετακινούνται προς τα  Κεντρικά Πανεπιστήμια.

Επιπρόσθετα η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση δεν επιτρέπει στις ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες να επωμισθούν το βάρος των δαπανών για  την διαμονή των παιδιών τους στα νησιά μας γεγονός που οδηγεί σταδιακά και σταθερά στην πλήρη συρρίκνωση και απαξίωση της Ακαδημαϊκής Ζωής στο Αρχιπέλαγος.

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό και εθνικό έργο που έγινε στα νησιά μας μεταπολεμικά γιατί:

 

 • Ενισχύει τα νησιά μας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να συμβάλει στην ουσιαστική υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας,
 • Συμβάλλει τα μέγιστα με το ερευνητικό του έργο και στέκεται αρωγός, στην Αυτοδιοίκηση και την ανάπτυξη των νησιών, όπου και όταν του ζητηθεί.
 • Ενισχύει κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά τις τοπικές κοινωνίες με νέους ανθρώπους που δίνουν ζωή στα νησιά όλο το χρόνο, ενώ κάποιοι από αυτούς αποφασίζουν και να μείνουν στα νησιά μας.
 • Συμβάλλει πολλαπλά στην οικονομική τόνωση των τοπικών κοινωνιών.
 • Δίνει την ευκαιρία σε πολλούς νέους και νέες των νησιών μας, από αδύναμες οικονομικά οικογένειες, για σπουδές στη 3ο βάθμια εκπαίδευση στον τόπο τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με υπέρογκα έξοδα που, σε αντίθετη περίπτωση, θα λειτουργούσαν ως εμπόδιο στα όνειρά τους.
 • Συμβάλλει ως ζωντανή διαφήμιση των νησιών μας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω των φοιτητών, των γονιών τους και των φίλων τους και με τις διεθνείς συνεργασίες που έχει αναπτύξει.

 

Πιστεύουμε ότι το αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια και ιδιαίτερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  πρέπει και μπορεί να ανατραπεί αρκεί να υπάρξει η ανάλογη πολιτική βούληση.

 

Ζητούμε από την Κυβέρνηση να αποφασιστούν άμεσα επείγουσες, στοχευμένες και εξειδικευμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και δράσεις όπως:

 

 • Νομοθετικά μέτρα ώστε οι εισακτέοι στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου να είναι τόσοι,ποιοτικά και αριθμητικά, όσους ζητά η ακαδημαϊκή κοινότητα με βάση τις υπάρχουσες υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να παράγεται σωστό και υψηλών προδιαγραφών ακαδημαϊκό έργο.
 • Ισορροπημένη κατανομή των εισακτέων στα Τμήματα των κεντρικών Πανεπιστημίων,έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένας ικανός αριθμός φοιτητών για την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Μέτρα σχετικά με τις μετακινήσεις φοιτητών και καθηγητών(επιδοτούμενα ακτοπλοϊκά, αεροπορικά και πάσης φύσεως εισιτήρια), την στέγαση και την σίτιση τους, που θα επιτρέψουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου να είναι ανταγωνιστικό σχετικά με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα, ελκυστικό για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και για καθηγητές μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου στήριξης (πχ. επέκταση της σίτισης,επιδότηση ενοικίου, ένταξη στα Τεχνικά Προγράμματα της Περιφέρειας και των Δήμων για την κατασκευή νέων φοιτητικών κατοικιών με παράλληλη επιτάχυνση των σχετικών χρηματοδοτήσεων, προγραμματικές συμβάσεις με υφιστάμενεςδομές, άμεση χρηματοδότηση για αγορά ξενοδοχείων, κ.λ.π.).
 • Χρηματοδότηση των έργων ολοκλήρωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης του Πανεπιστημίου στα διάφορα νησιά και ψηφιακής διασύνδεσής τους.
 • Υποστήριξη της δράσης του Πανεπιστημίου προς ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών τόσο προς τις τοπικές επιχειρήσεις και κοινωνίες των νησιών του Αιγαίου που θα βελτιώνουν την ευημερία των κατοίκων τους και την ελκυστικότητά τους, όσο και προς την διεθνή κοινότητα:

 

α)με ενίσχυση της εξωστρέφειάς του και της διεθνούς του παρουσίας στα καινοτόμα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει και βρίσκονται στην αιχμή των επιστημονικών ενδιαφερόντων της παγκόσμιας κοινότητας και

β)μέσω της χρηματοδότησης δράσεων διακρατικών ή και διαπεριφερειακών συνεργασιών με αντίστοιχα ιδρύματα άλλων Κρατών εντός και εκτός Ε. Ε.

 • Υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου και διασύνδεσή τους με επενδυτικά προγράμματα της Περιφέρειας που αποτελούν εθνικές προτεραιότητες όπως ο τουρισμός, η Υγεία, η ενίσχυση υποδομών που θα έχουν ευεργετικές συνέπειες για τις τοπικές κοινότητες, για το ίδιο το Πανεπιστήμιο αλλά και για τη χώρα μας γενικότερα.
 • Να ληφθούν,ενδεχόμενα, πρωτοβουλίες αξιολόγησης, μέσω της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης ( ΕΘ. Α. Α. Ε. ), παλαιών και νέων πανεπιστημιακών τμημάτων.

Είναι ακαδημαϊκά και κοινωνικά ανεπίτρεπτο τμήματα χωρίς υποδομές και προσωπικό να επιβιώνουν και τμήματα με πολύχρονη παρουσία και επιστημονική συμβολή σε παγκόσμιο επίπεδο,να απαξιώνονται και να κινδυνεύουν με διακοπή λειτουργίας.

 • Να υιοθετηθεί μετά από σχετική διαβούλευση ένα σύστημα μεταγραφών που να ενισχύει την παρουσία φοιτητών στα Περιφερειακά Πανεπιστήμια και να μην παραβιάζεται η Αρχή της ισότητας μεταξύ Περιφέρειας και Κέντρου.

 

Ζητούμε επίσης, να ικανοποιηθούν τα αντίστοιχα αιτήματα του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 61/29-9-21 απόφασή του που απευθύνονται προς το Υπουργείο Παιδείας και προς  την Κυβέρνηση.

 

Τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια πρέπει να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν κατά προτεραιότητα , με τον προσφορότερο τρόπο και με το βλέμμα πάντοτε στο Μέλλον.

Ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιβάλλεται, πάση δυνάμει να υποστηριχθεί, διότι αποτελεί θεμελιώδες Εθνικό, Επιστημονικό, Πολιτιστικό, Πολιτισμικό και Αναπτυξιακό Κεφάλαιο και μάλιστα σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες για την Πατρίδα μας και ειδικότερα για τα νησιά μας.

Πιστεύουμε ότι η συνέχιση της προαγωγής της Παιδείας , των Γραμμάτων και των Τεχνών στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος,  διαχρονική μήτρα και κιβωτό του Παγκόσμιου Πολιτισμού αποτελεί ιστορική μας υποχρέωση και οικουμενική ευθύνη.

Πιστεύουμε επίσης ότι η λειτουργία του Πανεπιστημίου στα νησιά μας αποτελεί :

 1. Σημαντική συνεισφορά στην κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών και στην αμυντική θωράκισή τους απέναντι σε όσους με ιταμότητα αμφισβητούν την απ’ αιώνων ανθρωπογεωγραφία τους και την ταυτότητα τους και
 2. Ουσιαστική συμβολή στην εδραίωση της Ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή με την συνεχή καλλιέργεια της συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού, της φιλίας και της συναδέλφωσης μεταξύ όλων των Λαών του Κόσμου μέσα από τη διαρκή και γόνιμη ώσμωση του Ανθρωπισμού , της Γνώσης και της Επιστήμης.

 

Οι συνυπογράφοντες

1)Αγγελόπουλος Μιχάλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι. Τ. Α. ) , πρώην Δήμαρχος Σάμου. ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

2)Ανυφαντής Νικόλαος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής.  ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

3)Βαρβούνης Εμμανουήλ, Καθηγητής Λαογραφίας , Κοσμήτορας της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

4)Βαρδίκος Πυθαγόρας, Καθηγητής Μαθηματικών,πρώην Νομάρχης και Βουλευτής Σάμου. -ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

5)Βλιάμος Σπύρος, Ομότιμος  Καθηγητής ΕΚΠΑ. -ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

6)Γιαννούτσος Εμμανουήλ ,Φιλόλογος-ιστορικός.- ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

7)Δημητριάδης Βαγγέλης , Δάσκαλος, Λογοτέχνης και πρώην Σχολικός Σύμβουλος. -ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

8)Θαλασσινός  Θαλασσινός ,  Δικηγόρος ,πρώην Νομάρχης και Βουλευτής Σάμου .ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

9)Θρασυβούλου Δημήτρης , Καθηγητής Φιλόλογος, Ιστορικός και Συγγραφέας . -ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

10)Καραγιαννίδης Γεώργιος , Καθηγητής Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων  του  Α. Π. Θ. – ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

11)Κάρλας Μανώλης, Γιατρός ,πρώην Νομάρχης Σάμου και νυν Περιφερειακός Σύμβουλος.-ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

12)ΚεντούρηΜαρουδιώ ,Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.-ΣΥΜΦΩΝΗ.

13)Μακρής Πρόδρομος , Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Επιστημονικός Συνεργάτης Ε. Μ. Π. -ΣΥΜΦΩΝΟΣ,

14)Μάρκου Στέλιος, Καθηγητής, Θεατρική Ομάδα Σάμου. ΣΥΜΦΩΝΟΣ .

15)Μήλιου Αναστασία ,Υδροβιολόγος, Διευθύντρια Έρευνας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, Πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ε. Ε. ΣΥΜΦΩΝΗ.

16)Μπελαβίλας Νίκος , καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Ε. Μ. Π. ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

17)Λάνδρος Χρίστος ,Καθηγητής Φιλόλογος, πρώην Δντής Ιστορικών Αρχείων Σάμου, Ιστορικός.- ΣΥΜΦΩΝΟΣ .

18)Παρασκευής Δημήτριος , Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Ε. Κ. Π. Α.  ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

19)Ρίτσου Έρη ,Συγγραφέας.ΣΥΜΦΩΝΗ.

20)Σεβαστάκης Δημήτρης, Ζωγράφος ,Καθηγητής  της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε. Μ. Π. και πρώην Βουλευτής Σάμου. ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

21)Στεφανάκης Μάνος,Δημοσιογράφος, Δντής της εφημερίδας Σαμιακόν Βήμα.- ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

22)Χριστοδουλάκης Δημήτριος , Ομότιμος καθηγητής Βοτανικής του Πανεπιστημίου Πατρών.ΣΥΜΦΩΝΟΣ.

23)Ψιλοβίκος Άρης ,Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Γεωπονίας -Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος). ΣΥΜΦΩΝΟΣ.