ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

 

 

  1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
  2. ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
  3. ΠΑΝΤΑΖΩΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  4. ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  5. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  6. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  7. ΧΕΙΜΩΝΙΤΗ ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ