ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, πιστό στις μέχρι σήμερα θέσεις και στις αποφάσεις που έχει λάβει για το μεταναστευτικό ζήτημα τις οποίες και τηρεί απαρέγκλιτα δηλώνει τα εξής:

Το νέο Σύμφωνο Μεταναστεύσεως της Ε.Ε  εγείρει  σοβαρό θέμα  εθνικής  κυριαρχίας για τις νήσους μας ,οι οποίες  σύμφωνα με αυτό  προορίζονται  να μετατραπούν σε “ουδέτερη ζώνη ” της Ε.Ε. Η  μη αποδοχή κατασκευής μόνιμων δομών στις νήσους  και η αποσυμφόρηση τους  από τον μεταναστευτικό πληθυσμό , αποτελεί εξ ορισμού και για προφανείς  λόγους  μονόδρομο για την διαφύλαξη και προάσπιση του εθνικού χαρακτήρα των νήσων μας  (αλλά και της επιβίωσής τους ) και συνιστά προϋπόθεση  για τη μη θέση σε εφαρμογή  του Νέου Συμφώνου .

Τα νησιά μας θα αποτελέσουν τις γκρίζες ζώνες της Ελλάδας και της Ευρώπης αν δεν τηρηθούν οι παρακάτω όροι:

  • Καμιά σχεδιαζόμενη δομή που υποθηκεύει τα νησιά μας και τους κατοίκους τους δεν γίνεται αποδεκτή στο Βόρειο Αιγαίο
  • Μετεγκατάσταση τώρα όλων των προσφύγων-μεταναστών στους οποίους έχει χορηγηθεί άσυλο
  • Άμεση εξέταση των υποθέσεων ασύλου όλων των υπολοίπων που βρίσκονται στα νησιά, προκειμένου να μετεγκατασταθούν άμεσα και σύμφωνα με τον κανόνα του επιμερισμού σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι τότε βελτίωση των συνθηκών ζωής προσφύγων και μεταναστών που ζουν στα νησιά μας.
  • Άρση του γεωγραφικού περιορισμού για τους εισερχόμενους
  • Να γίνει ξανά Ευρωτουρκικό το πρόβλημα της εισόδου και όχι Ελληνοτουρκικό όπως έχει μετατραπεί με ευθύνη της Κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια.

Οι νήσοι του Βορείου Αιγαίου αποτελούν μέρος  των εξωτερικών συνοριακών περιοχών της Ελλάδας και συνεπώς  της Ευρώπης και  της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ( Ε.Ε). Ουδείς μπορεί να αρνηθεί  την γεωγραφική αυτή αλήθεια.  Αποτελούν  συνεπώς  και εκ των πραγμάτων  μέρος πρώτης υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.

Όμως ταυτοχρόνως οι νήσοι μας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως , της Ευρώπης. Αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνισμού εδώ και κάποιες χιλιετηρίδες  της ιστορίας της. Όχι μόνο αναπόσπαστο  αλλά και βασικό, αν  ληφθεί υπόψη  η  προσφορά τους  σε όλους τους τομείς.

Με βάση αυτά, προκαλεί  δυσάρεστη έκπληξη, ότι το νέο  Σύμφωνο Μεταναστεύσεως  της Ε.Ε . επιχειρεί να αναθέσει τον ρόλο του «διαχειριστή» της σοβούσης  μεταναστευτικής κρίσεως μόνο στα εξωτερικά σύνορά της  (νήσοι Βορείου Αιγαίου) και όχι στο σύνολο της Ε.Ε. Όμως το σύνολο οφείλει  να επωμισθεί την διαχείριση του προβλήματος.  Δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός των εξωτερικών συνοριακών περιοχών από τις υπόλοιπες  περιοχές. Ει δ’άλλως  είναι ως να επιθυμούμε να εισαγάγουμε την θεωρία του διαχωρισμού: Επί παραδείγματι, επειδή οι νήσοι  βρέθηκαν να είναι συνοριακή περιοχή οφείλουν  να αναλαμβάνουν μόνες την φύλαξη των συνόρων της χώρας. Συλλογική και συνολική είναι η ευθύνη της φυλάξεως των συνόρων. Η θεωρία του επιμερισμού είναι που θα πρέπει να πρυτανεύσει και όχι του διαχωρισμού.

Είναι, συνεπώς, απορριπτέα η θεωρία της αναθέσεως της ευθύνης , στις εξωτερικές συνοριακές περιοχές. Ιδιαίτερα όταν αυτές  οι εξωτερικές συνοριακές περιοχές είναι νησιωτικές, όπως η δική μας. Η νησιωτικότητα δημιουργεί  εκ των πραγμάτων  θέση μειονεξίας , η οποία δεν θα πρέπει να ενισχύεται  αλλά να αναιρείται.

Η νησιωτικότητα μιας περιοχής  της Ε.Ε. οφείλει να υπαγορεύει  την ανάληψη βαρών  και από τις υπόλοιπες περιοχές, τις μη νησιωτικές  και μη συνοριακές περιοχές της Ενώσεως. Όλες  οι λοιπές θεωρίες υποκρύπτουν απόπειρες  « να ρίξουμε το βάρος της μεταναστευτικής κρίσεως στα νησιά μόνο». Το σύνολο της Ευρώπης  οφείλει να επιβαρυνθεί, αν  δεν εκλείψουν οι λόγοι που προκαλούν το βάρος, η οικονομική ανέχεια  των χωρών προελεύσεως των μεταναστών και οι πόλεμοι. Ολιστική οφείλει να είναι η προσέγγιση με ταυτόχρονη λήψη μέτρων για την νησιωτικότητα  και την γειτνίαση με επιθετική  χώρα. Η άρνηση των νέων  δομών μονίμου εγκαταστάσεως  μεταναστών ταυτίζεται με τις έντονες αντιρρήσεις στην νέα συμφωνία, που οδηγεί στη δημιουργία γκρίζων ζωνών. Είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας , όπως τονίστηκε και στην Βουλή.