Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το (2ο) δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ.Δήμαρχο και ο οποίος είπε στα  μέλη του Συμβουλίου  τα εξής:

Ενόψει των επεισοδίων που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Σάμου στις 14 Οκτωβρίου 2019 από μερίδα προσφύγων – μεταναστών και την πυρκαγιά που προκλήθηκε στο χώρο του υπάρχουν ΚΥΤ στην πρωτεύουσα του νομού, προτείνει στα μέλη του Συμβουλίου να προβεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Σάμου σε σχετικό ψήφισμα συμπαράστασης.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτικών συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Το Συμβούλιο μετά την ανωτέρω εισήγηση, την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και έχοντας υπόψη του:

1. Την εισήγηση του κ.Δημάρχου

2. Την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852 /10, όπως αντικαταστάθηκε από το                 άρθρο 74 του Ν. 4555/18

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

Συμπαραστεκόμαστε στο Δήμο Ανατολικής Σάμου για το πρόβλημα έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει, λόγω του εγκλωβισμού τεράστιου αριθμού προσφύγων – μεταναστών στο υπάρχον ΚΥΤ (το οποίο λειτουργεί  στα  όρια της πρωτεύουσας) και δηλώνουμε ότι θα μας έχει αρωγούς στις όποιες προσπάθειες του,  για  την αντιμετώπιση του προβλήματος και οι οποίες θα έχουν  ως σκοπό τον άμεσο  απεγκλωβισμό  των  υπεράριθμων και την μεταφορά τους στην Ηπειρωτική Ελλάδα .
Στηρίζουμε τα μέχρι σήμερα αιτήματα των συλλογικών φορέων του νησιού που αναφέρονται στο μείζον πρόβλημα  του προσφυγικού με έμφαση την επιτάχυνση  χορήγησης ασύλου  στους  αιτούντες αλλά κυρίως στην κατάργηση της συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας που  έχει ως  συνέπεια τον εγκλωβισμό προσφύγων – μεταναστών στη Σάμο και στα άλλα νησιά με τραγικές συνέπειες για όλες τις πλευρές.

Τέλος στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Δήμου Ανατολικής Σάμου  για την μείωση των επιπτώσεων της προσφυγικής κρίσης στο νησί μας που θα   διέπονται από τις αρχές του διεθνούς δικαίου  της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού.