Ο Δήμος Σάμου υποδέχεται την Παρασκευή 15 Μαρτίου την αποστολή του Δήμου Μπερνάλτα –Μεταπόντου της Ιταλίας  με σκοπό την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων.

Η αποστολή του Ιταλικού Δήμου επικεφαλής της οποίας θα είναι ο Δήμαρχος, θα παραμείνει στη Σάμου από τις 15 έως τις 18 Μαρτίου με στόχο την επισημοποίηση της συνεργασίας. Ο Δήμος Μπερναλτα- Μεταπόντο είναι ο τόπος που φιλοξένησε μετά τον Κρότωνα τον φιλόσοφο και μαθηματικό Πυθαγόρα και έχει ιδιαίτερη πολιτιστική  σύνδεση με το νησί της Σάμου.

Ο Δήμος Σάμου δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασύνδεση των Δήμων μεταξύ τους προωθεί την συνεργασία με σκοπό την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος και της τουριστικής προοπτικής.

Η αποστολή του ιταλικού Δήμου θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την πολιτιστική, περιβαλλοντική και ιστορική κληρονομιά που  τον καθιστά υψηλής αξίας τουριστικό προορισμό.