Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τοῦ ποιμαντικοῦ Του ἐνδιαφέροντος καί ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἔντονου προβληματισμοῦ πολλῶν Ἀδελφῶν μας σχετικῶς μέ τήν ἐξέλιξη τοῦ μεταναστευτικοῦ/προσφυγικοῦ προβλήματος, τό ὁποῖον τόν τελευταῖο καιρό ταλανίζει ἰδιαιτέρως τήν Σάμο, προσεκάλεσε σέ ἔκτακτη σύσκεψη τίς πολιτικές Ἀρχές τοῦ Νησιοῦ, δηλαδή τούς Ἀξιοτίμους: κ.κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη, Βουλευτή Σάμου, κ.κ. Βασίλειο Πανουράκη, Ἀντιπεριφερειάρχη Σάμου, κ.κ. Γεώργιο Στάντζο, Δήμαρχο Ἀνατολικῆς Σάμου καί κ.κ. Ἀλέξανδρο Λυμπέρη, Δήμαρχο Δυτικῆς Σάμου, μέ σκοπό τήν ἐνημέρωσή του.

Ἡ ἀγωνιώδης φωνή τοῦ εὐσεβοῦς ἀκριτικοῦ λαοῦ τῆς Σάμου, διά τοῦ Πνευματικοῦ Πατρός καί Ποιμενάρχου του, προξένησε γόνιμο διάλογο καί κατόπιν διεξοδικῆς ἐνημερώσεως-συζητήσεως ἐπί τοῦ δυσεπιλύτου αὐτοῦ προβλήματος, ἀποφασίσθηκε ἡ ἀπό κοινοῦ καί ἐν ἑνότητι συνεργασία, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος διαβεβαίωσε ὅτι ὁλοθύμως προτίθεται νά συνδράμει ἀπό τήν πλευρά του, ὅλους τούς ἁρμοδίους Φορεῖς, γιά τήν διευθέτηση τοῦ θέματος .

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως