ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημερώνουμε τους αμπελουργούς της Σάμου και της Ικαρίας ότι,   τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο της  πρώιμης συγκομιδής (πράσινος τρύγος) για την περίοδο 2020-2021,σύμφωνα με την 1031/105581/19.04.2021 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (παραλήφθηκε από την Υπηρεσία μας στις 22/04 2021),  με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά.

Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καλλιεργεί οινοποιήσιμο   αμπελώνα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο και στα οποία καλλιεργούνται οι προβλεπόμενες ποικιλίες

Επιλέξιμη δράση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρείται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια και ότι καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στον αμπελώνα πέραν της οριζόμενης ημερομηνίας  στην Υπουργική Απόφαση ( 5 Ιουλίου 2021), έτσι ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.

Προβλέπεται ενίσχυση για τους αμπελώνες με ποικιλία Ασπρο Μοσχάτο 231 ευρώ/στρέμμα και για την ποικιλία Φωκιανό  162/ευρώ /στρέμμα.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την 29η Απριλίου 2021 στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σάμου, τα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καρλοβάσου και Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία μας .

                                                                                                                                                                                     

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

 

                                                                                                   

  ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ