Τη δημιουργία μουσικού σχολείου στην Σάμο μελετά το υπουργείο Παιδείας καθώς   από πέρυσι  η Σάμος ήταν η πρώτη επιλαχούσα  μεταξύ των τεσσάρων περίπου  σχολείων που εγκρίθηκαν με σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για το λόγο αυτό υπήρξε  αίτημα από τον προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου,  Δημήτρη Ταμπαχανιώτη προς τη δημοτική αρχή προκειμένου να παραχωρηθεί ο χώρος όπου αυτό θα στεγαστεί και στην συνέχεια να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη λειτουργία του μουσικού σχολείου Σάμου .

Ακολουθεί το απόσπασμα από την συνέντευξη του βουλευτή στην ΣΑ.Τ