ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ
Ψήφισμα συμπαράστασης του επί σειρά ετών
δοκιμαζόμενου πληθυσμού της πόλης της Σάμου
«Όπως γνωρίζετε κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα οι προσφυγικές /
μεταναστευτικές ροές που δέχεται το νησί της Σάμου τείνουν να λάβουν
διαστάσεις που θυμίζουν την περίοδο 2015-2016.
Παρά του ότι οι αφίξεις λαμβάνουν χώρα σε διάφορα σημεία του νησιού τις
συνέπειες και το βάρος καλείται να αντιμετωπίσει αποκλειστικά η
Κοινότητα Σαμίων και ειδικότερα η πρωτεύουσα του Νομού, η πόλη της
Σάμου, στην οποία έχει δημιουργηθεί μια παραγκούπολη πάνω από την πόλη.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στην περιοχή του Κ.Υ.Τ., (μέσα και γύρω
από αυτό), «φιλοξενούνται» πάνω από 9000 άτομα διαφόρων εθνικοτήτων,
δηλαδή, σχεδόν 15 φορές περισσότερους από την δυναμικότητά του, η οποία
ανέρχεται στα 680 – 700 άτομα. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι
διαμένοντες σε ενοικιασμένα σπίτια ή μικρές ξενοδοχειακές μονάδες στη
μίσθωση των οποίων προβαίνουν, οι ανεξέλεγκτες, όσον αφορά στη δράση
τους, Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Σάμο.
Σε κάθε περίπτωση, το ΚΥΤ της πόλης της Σάμου, αποτελεί σήμερα την
πιο κορεσμένη, πανελλαδικά, δομή όπου, οι συνθήκες διαβίωσης είναι
επιεικώς απαράδεκτες, ενόψει δε του χειμώνα και της επιδείνωσης των
καιρικών συνθηκών, η κατάσταση έχει λάβει δραματικές διαστάσεις, ενώ δεν
χρειάζεται να αναλυθούν οι συνέπειες λειτουργίας του ΚΥΤ στο τουριστικό
προϊόν της πόλης, το οποίο τείνει να αποτελέσει ανάμνηση
προηγούμενων εποχών.
Η κατάσταση, καθημερινά, και με γεωμετρική πρόοδο, λαμβάνει εκρηκτικές
διαστάσεις, αφού τόσο οι ροές όσο και η κίνηση αυτού του πληθυσμού του
Κ.Υ.Τ., εντός του οικιστικού ιστού της πόλης, είναι ανεξέλεγκτες. Λόγω δε της
συμπεριφοράς πολλών εκ των μεταναστών/προσφύγων η πρωτεύουσα του
Νομού παρουσιάζει εικόνα τριτοκοσμικής χώρας.
Πέραν των ανωτέρω, διαπιστώνεται καθημερινά αύξηση περιστατικών
παραβατικής συμπεριφοράς, βίαιων επεισοδίων μεταξύ των διαφορετικών
φυλών, επικινδυνότητα για την δημόσια υγεία, υπέρμετρη επιβάρυνση του
Νοσοκομείου Σάμου και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων της πόλης, όπου η
εικόνα είναι όντως τριτοκοσμική. Εξυπακούεται, ότι και οι υπηρεσίες του
Δήμου έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα και καταβάλλονται ιδιαίτερα επίπονες
προσπάθειες προκειμένου ο διαθέσιμος μηχανολογικός εξοπλισμός και το
ανθρώπινο δυναμικό να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην αποκομιδή και
διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων καθώς και την υδροδότηση –
αποχέτευση της περιοχής.
Ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στη
Σάμο, θεωρούμε, αυτονόητη την υποχρέωση ενός ευρωπαϊκού κράτους να
διασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού του Κ.Υ.Τ. και
ταυτόχρονα να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατευτεί
η υγεία, το αίσθημα ασφάλειας, η ποιότητα ζωής και η ευημερία των κατοίκων
της πόλης, αλλά και του προσωπικού όλων των υπηρεσιών που έρχονται σε
επαφή με τους μετανάστες/πρόσφυγες
Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε επιτακτική ανάγκη, άμεσα να :
 υλοποιηθούν οι διαχρονικές δεσμεύσεις / εξαγγελίες / υποσχέσεις για
αποσυμφόρηση του ΚΥΤ Σάμου και ο απεγκλωβισμός των μεταναστών
/ προσφύγων. Να  κλείσει η υπάρχουσα δομή στην πόλη της Σάμου
 Να δοθεί η έκταση την οποία καταλαμβάνει σήμερα, (σύμφωνα με τις
επαναλαμβανόμενες Κυβερνητικές δεσμεύσεις), να αποδοθεί στον
Δήμο Ανατολικής Σάμου, ο οποίος θα πρέπει να επιχορηγηθεί
προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση και η ανάπλαση του
χώρου ώστε να αποδοθεί προς χρήση τους κατοίκους της Σάμου».
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε η ΕΛΜΕ Σάμου να συμμετάσχει στις
Πανασαμιακές κινητοποιήσεις τις 22ας Ιανουαρίου προκηρύσσοντας 3ωρη
στάση και εκδίδοντας ταυτόχρονα ψήφισμα συμπαράστασης του επί σειρά
ετών δοκιμαζόμενου πληθυσμού της πόλης.
ΔΑΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΑΜΟΥ
18/01/2020