Η Συμπαράταξη Πολιτών του Βορείου Αιγαίου

  • Αναδεικνύει την δυνατότητα της δωρεάν παραχώρησης του Διοικητηρίου Αγίου Κηρύκου  Ικαρίας από το Ελληνικό Δημόσιο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, βάσει του άρθρου 50 του Νόμου 4797/2021 που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή(ΦΕΚ66Α/23-4-21).
  • Επισημαίνει την θετική γι’ αυτό γνωμοδότηση της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου βάσει του με αριθμόν πρωτ.98989ΑΠΑ2021/4-2-21εγγράφου της προς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.
  • Αναδεικνύει επίσης τις  δυνατότητες και τις ευκαιρίες που ανοίγονται για την διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση,κατά τον καλλίτερο τρόπο, του ιστορικού και εμβληματικού αυτού κτιρίου προκειμένου ναστεγάσει το Επαρχείο Ικαρίας – που στεγάζεται σε ακατάλληλο κτίριο -,Δημοτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες.
  • Προτείνει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να κινήσει, άμεσα, τις διαδικασίες παραχώρησης του, σε διαρκή και αγαστή συνεργασία με τον Δήμο Ικαρίας και τους φορείς του νησιού για να περιέλθει αυτό,επιτέλους,στην Αυτοδιοίκηση όπου και ιστορικά ανήκει σαν κληρονομιά της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας προς τους πολίτες της.

Η Συμπαράταξη Πολιτών του Βορείου Αιγαίου επισημαίνει ότι το Διοικητήριο Ικαρίας, βρίσκεται, κτιριολογικά, σε οικτρή κατάσταση και επομένως εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα τόσο για τους συστεγαζόμενους υπηρεσιακούς όσο και για τους συναλλασσόμενους και εξυπηρετούμενους πολίτες   καθώς,  οσημέραι, απαξιώνεται καιπαράλληλα αποτελεί πληγή διαρκείας για τον οικιστικό ιστό του Αγίου Κηρύκου. Πρέπειεπομένως, το ταχύτερο δυνατόν να επισκευαστεί και ενδεχομένως να ανακαινισθεί με σεβασμό στην αρχιτεκτονική του μορφή. Όλα τα Υπουργεία των οποίων Υπηρεσίες συστεγάζονται σ αυτό πρέπει να βοηθήσουν την Περιφέρεια να το εντάξει άμεσα  σε πρόγραμμα αποκατάστασης.

Η παραχώρηση του Διοικητηρίου της Ικαρίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά κυριότητα ή κατά χρήση πρέπει να γίνει με  βάση νομικό πλαίσιο πλήρους διασφάλισης και εις το διηνεκές όλων των εμπλεκομένων μερών, με απαγόρευση πώλησης, παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου  ή μεταβίβασής του σε τρίτους.

Σε ότι αφορά τη λειτουργία του κτιρίου μετά την αποκατάσταση θα πρέπει να προβλεφθεί μέσα από ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας η συμμετοχή όλων των υπηρεσιών που θα στεγαστούν να αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί σε ότι αφορά λειτουργικές δαπάνες και έξοδα συντήρησης.

Για τη ΣΥΜΠΑΤΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μανόλης Κάρλας – Ειρήνη Γαγλία – Ηλίας Γιαννίρης – Κυριακούλα Κονταξοπούλου – Γιούλα Αργυρούδη – Μαρία Νικολάρα – Γιάννης Σπιλάνης