Η  Ένωση Ξενοδόχων Σάμου γνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού, -που στάθηκαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη του νησιού- είναι μακροχρόνιες και κοστοβόρες, μελέτησε και απέστειλε προτάσεις στο Υπουργείο Τουρισμού, ζητώντας τροποποιήσεις άρθρων της υφιστάμενης νομοθεσίας που περιορίζουν την ανάπτυξη του τουρισμού στη Σάμο. Σε συνεργασία με τον βουλευτή Σάμου κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη, τόνισαν τις ιδιαιτερότητες και τις νομικές αδυναμίες που τόσα χρόνια περιορίζουν την ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων στο νησί μας, καθώς και τα πενιχρά κίνητρα των επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων για την ανακατασκευή παλαιών μονάδων.

Οι προτάσεις  της ένωσης Ξενοδόχων Σάμου  για την τόνωση του τουρισμού στο νησί μας  είναι οι παρακάτω  :

Να απαλειφθεί ο περιορισμός των 100 κλινών για τα τουριστικά καταστήματα που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφο 15 του Προεδρικού Διατάγματος με αρ.59 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 114 Α /29-06-2018, που αφορά οριοθετημένους, με ισχύουσα διοικητική πράξη οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο από 2000 στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός χρήσεων γης, γιατί οι διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού είναι μακροχρόνιες και κοστοβόρες.

Η λειτουργική συνένωση ξενοδοχειακών μονάδων που προβλέπεται στο  νόμο 4179/2013  ΦΕΚ 175 Α/8-8-2013 στο άρθρο 24 παρ.1 να μπορεί να υλοποιηθεί όχι μόνο με απρόσκοπτη διέλευση αλλά και με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκεκριμένες από τον οικείο Δήμο (ειδικότερα σε περιπτώσεις που η κυκλοφοριακή κίνηση είναι μικρή) μια και η απρόσκοπτη διέλευση τις περισσότερες φορές είναι ανέφικτη και αυτό γιατί σημαίνει την κατασκευή γεφυρών που αλλοιώνει την μορφή της περιοχής  ή την δημιουργία υπόγειων διαβάσεων που προσκρούει σε δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.  Και

Το κίνητρο της επιχορήγησης-χρηματοδότησης ανακατασκευής παλαιών ξενοδοχείων προκειμένου αυτά να αναβαθμιστούν να περιλαμβάνει και την αγορά τους.

Αλλαγή χωροταξικού σχεδίου .

Με Εκτίμηση

Ένωση Ξενοδόχων Ν. Σάμου