Προτάσεις για την ποιότητα ζωής των μεγάλων κοινοτήτων

(Βαθύ, Κοκκάρι, Μυτιληνιοί, Παγώνδας, Παλαιόκαστρο, Πυθαγόρειο, Σάμος, Χώρα)

 

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, 12 κοινότητες του Δήμου Ανατολικής Σάμου έχουν πάνω από 700 μόνιμους κατοίκους. Είναι γεγονός, ότι οι περισσότερες από αυτές τις μεγάλες κοινότητες καταφέρνουν να μην συρρικνώνονται και μετατρέπονται σε κομβικές και αναπτυσσόμενες περιοχές. Σε όλες αυτές τις κοινότητες λειτουργούν εκπαιδευτικές δομές και παράλληλα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού. Παρόλα αυτά, τα καθημερινά προβλήματα όπως η στάθμευση, η διαχείριση των λυμάτων και η καθαριότητα, υποβαθμίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.

 

Οι προτάσεις ανάπτυξης των μεγάλων κοινοτήτων της δημοτικής παράταξης “Ανατροπή”, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι οι εξής:

 1. Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης όπου χρειάζεται, αισθητική αναβάθμιση των υπαρχόντων και δημιουργία πεζοδρομίων.
 2. Κυκλοφοριακή μελέτη και μετατροπή ορισμένων δρόμων σε πεζόδρομους ή μονόδρομους και τοποθέτηση εξ’ αρχής σήμανσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
 3. Αισθητική αναβάθμιση των πλατειών και όλων των δημοτικών χώρων και κτιρίων, με δημιουργία κατάλληλων χώρων ανάπαυσης και πρασίνου.
 4. Δημιουργία και λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών σε κάθε κοινότητα.
 5. Αξιοποίηση της υπάρχουσας δημοτικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος των κατοίκων και των συλλόγων, όπως και δημιουργία χώρων δραστηριοτήτων για νέους 15 ετών και άνω.
 6. Αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και λειτουργία – εκσυγχρονισμός όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 7. Δημιουργία δημόσιων χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων στις παραθαλάσσιες κοινότητες ή οικισμούς αυτών.
 8. Σωστή λειτουργία όλων των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και δημιουργία νέων στις κοινότητες που δεν υπάρχουν (Παλαιόκαστρο, Παγώνδας, Μυτιληνιοί) ή μεταφορά των λυμάτων στις ήδη υπάρχουσες μονάδες και δημιουργία – επέκταση αποχετευτικού δικτύου όπου χρειάζεται.
 9. Επίλυση βιοτικών προβλημάτων σχετικά με τις καθημερινές ανάγκες (επάρκεια – ποιότητα νερού ύδρευσης, αποκομιδή σκουπιδιών, καθαριότητα).
 10. Σωστή τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακυκλώσιμων υλικών, με αισθητική κάλυψη και επιτόπια καθαριότητα αυτών, όπως και τοποθέτηση κάλαθων απορριμμάτων σε επισκέψιμους χώρους.
 11. Λειτουργία δημοτικού γραφείου της κοινότητας, που θα εξυπηρετεί τους πολίτες, θα συναλλάσσεται με αυτούς και θα συνεργάζεται με τα ΚΕΠ, εκτελώντας σχετικές εργασίες, όπως και δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τα σχετικά αιτήματα και την διευκόλυνση των πολιτών.
 12. Δημιουργία νέων δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών στις κοινότητες που δεν υπάρχουν (Παλαιόκαστρο, Κοκκάρι, Παγώνδας).

 

Ανατροπή… το πρόγραμμά μας, δημιουργία για το μέλλον!