ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέος « Ο Καπετάν Λαχανάς» ορμώμενος από ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα,  κατέθεσε στις 18 Μαρτίου 2018 τις προτάσεις του: Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων με ΑΔΑ: 75634653ΠΓ-ΗΔΙ.

Αναλυτικά οι προτάσεις προς την Κοινότητα Βαθέος που ομόφωνα έγιναν δεκτές:

 1. Άρθρο 3, παράγραφος 19.2.4.3
 • Αναβάθμιση θεάτρου Αϊ- Γιαννάκη με έργα συντήρησης, ανάπλασης και επέκτασης, με δημιουργία χώρων αποδυτηρίων, νέων θέσεων καθήμενων, καθώς και με συντήρηση πλατείας χορού.
 • Ηλεκτρονική σήμανση των ιστορικών σημείων του Άνω Βαθέος (π.χ. QR CODES «Quick Response»- Γρήγορη Ανταπόκριση), με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και σε γλώσσα της επιλογής του ενδιαφερομένου.
 • Καταγραφή και προώθηση θρησκευτικής διαδρομής, η οποία θα αναδεικνύει τις εκκλησίες και τα εξωκλήσια του Άνω Βαθέος, με αντίστοιχη ηλεκτρονική σήμανσή τους.
 • Σήμανση, ανάπλαση, ανάδειξη και φωταγώγηση μονοπατιού Αγίας Πελαγίας.
 • Σήμανση, ανάπλαση, ανάδειξη και φωταγώγηση μονοπατιού της περιοχής «Βράχος» (πλησίον ξενοδοχείου « Χριστιάνα»).
 • Σήμανση, ανάπλαση, ανάδειξη και φωταγώγηση μονοπατιού της περιοχής «Στήνια» στο Άνω Βαθύ.
 • Ανάπλαση παιδικής χαράς στην περιοχή «Παναγία».
 • Τοποθέτηση καλαίσθητων μικρών κάδων απορριμμάτων στις κύριες διαδρομές.

Σύνολο προϋπολογισμού προγράμματος : 250.000,00€.

 1. Άρθρο 3, παράγραφος 19.2.4.5
 • Ανάπλαση εισόδου συλλόγου και ανάδειξη του παλαιού ελαιοτριβείου.
 • Αξιοποίηση δημοτικού κτιρίου παλαιάς αγοράς (στο οποίο στεγαζόταν παλαιότερα ο Σύλλογος) ως χώρου εκμάθησης παραδοσιακών τεχνών (αργαλειός) και ως χώρου στέγασης λαογραφικού μουσείου και Μουσείου «Νίκου Σταυρίδη».
 • Ανάπλαση χώρου εισόδου στο θέατρο Αϊ Γιαννάκη και περιβάλλοντος χώρου (παιδική χαρά, παγκάκια κτλ).
 • Αγορά παραδοσιακών φορεσιών.
 • Αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων. (Στήριξη παραδοσιακών επαγγελμάτων, όπως του οργανοποιού παραδοσιακών οργάνων)
 • Αγορά παραδοσιακού αργαλειού.
 • Δημιουργία έντυπου οδηγού για την μοναδική αρχιτεκτονική του παραδοσιακού οικισμού του Άνω Βαθέος.
 • Συνεργασία με φορείς για δράσεις όπως «Βοήθεια στο σπίτι», «Κοινωνικό φαρμακείο», καθαρισμός περιοχών κτλ.

Σύνολο προϋπολογισμού προγράμματος : 175.000,00€.

 

Αναλυτικά οι προτάσεις προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου που έγιναν δεκτές:

 1. Άρθρο 3, παράγραφος 19.2.4.4
 • Ετήσια χορηγία για την εκπλήρωση δράσεων και παρουσίαση παραδοσιακών χορών.
 • Διατήρηση των τμημάτων παραδοσιακών χορών, τόσο των παιδικών όσο και των τμημάτων ενηλίκων.
 • Διατήρηση του τμήματος πλεκτικής, με την προώθηση των προϊόντων.
 • Διατήρηση του τμήματος ζωγραφικής.
 • Δημιουργία τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
 • Τακτική ξενάγηση στο Άνω Βαθύ είτε μεμονωμένων επισκεπτών, είτε ομάδων, όπως σχολεία, λοιπούς συλλόγους ή group αλλοδαπών.

Σύνολο προϋπολογισμού προγράμματος : 80.000,00€.