Σας γνωρίζουμε ότι λόγω αναγκαίων εργασιών διέλευσης των αγωγών του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων της πόλης, θα προχωρήσουμε σε προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα της επαρχιακής οδού που διέρχεται από την παραλιακή οδό του Αγίου Κηρύκου προς Ξυλοσυρτη.

Η κυκλοφορία θα διακοπεί από το ύψος της ανόδου προς το νοσοκομείο έως το ύψος της καθόδου από το νοσοκομείο από 10/6/2019 έως 19/6/2019.

Η κυκλοφορία, μετά το κλείσιμο της παραλιακής οδού, θα πραγματοποιείται διάμεσου του οδικού δημοτικού τιμήματος της ‘’ανόδου’’, το οποίο περνά μπροστά από το νοσοκομείο Ικαρίας και από το τμήμα της ‘’καθόδου’’.

Τα τμήματα αυτά θα μετατραπούν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα σε διπλής κατεύθυνσης.

Ο ανάδοχος του έργου θα προβεί στην απαραίτητη σήμανση του δρόμου και στην ενημέρωση των οδηγών στην αρχή και το τέλος της οδού.