Λόγω της εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης στο κτήριο που στεγάζει τα ΓΑΚ Σάμου, αποφασίζεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Αναγνωστηρίου μέχρι την αποπεράτωση των ανωτέρω εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου.

Για την ημερομηνία επαναλειτουργίας του Αναγνωστηρίου θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

 

Η Αν. Γενική Διευθύντρια των ΓΑΚ

Αμαλία Παππά