Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 11/2018 απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου, κατά το χρονικό διάστημα από 16-10-2018 έως την 20-10-2018, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή του Καρλοβασίου Σάμου, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών διευθέτησης απορροής ομβρίων.

Λόγω της προαναφερόμενης διακοπής της κυκλοφορίας, θα ισχύσουν στο παραπάνω οδικό δίκτυο, οι -κατά περίπτωση- απαραίτητες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβασίου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.