Θέμα: «Προσωρινά Μέτρα Οδικής Κυκλοφορίας για τη διεξαγωγή Παραδοσιακού Πανηγυριού για τον απόδημο Ελληνισμό της Ιεράς Μητρόπολης».

Σχετ.: α) Αρ. Πρωτ.: ΓΔ 148/26-07-2023 έγγραφο του Δήμου Ανατολικής Σάμου
β) Αρ. Πρωτ.: 8494/23/1443203/20-07-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου/ Τμήμα Τροχαίας Σάμου Ο.Ε.

 

 1. Σε συνέχεια σχετικών σας γνωρίζουμε ότι κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας την 30-07-2023 ημέρα Κυριακή, θα πρέπει να διασφαλιστούν:
  α. Η ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
  β. Η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
  γ. Η ασφάλεια των συμμετεχόντων και των επισκεπτών και η εξυπηρέτηση των πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.
 2. Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, στελέχη της Υπηρεσίας μας την 30-07-2023 από ώρα 19:30 έως περίπου 23:30 και μόνο για τον απολύτως αναγκαίο για την τέλεση των εκδηλώσεων χρόνο, θα εκτρέπουν την κυκλοφορία κάθε τροχοφόρου οχήματος εντός τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμου επί της παραλιακής οδού Θεμ. Σοφούλη από το ύψος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου έως τη κάθετη στην παραλιακή οδό, οδό Φωτιάδου (πρώην ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ») και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
 3. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου παρακαλούνται όπως λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και προφύλαξης σε συνεργασία με το Γρ. Τροχαίας της Υπηρεσίας μας, τοποθετώντας κώνους, ταινίες, κινητά κιγκλιδώματα κ.λ.π., προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρης ενημέρωσης των οδηγών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΚΟΚ, ιδιαίτερα στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας.
 4. Επίσης με ευθύνη του διοργανωτή να ληφθεί μέριμνα ώστε σε περίπτωση που απαιτηθεί επείγουσα μεταφορά οχημάτων 79 ΑΔΤΕ, ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΛ.ΑΣ., Π.Υ. ΣΑΜΟΥ, ΕΚΑΒ δια μέσου της παραλιακής οδού με κατεύθυνση από και προς το Γ.Ν. Σάμου να υπάρχει ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση.
 5. Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου παρακαλείται όπως μεριμνήσει για τον εφοδιασμό όλων των συμμετεχόντων επιτηδευματιών που θα διενεργούν υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα, με τις απαραίτητες άδειες.
 6. Α.Δ. Σάμου παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στους χώρους αρμοδιότητάς της που γειτνιάζουν με τα τμήματα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα όπου θα εκτελούνται τα ως άνω μέτρα.
 7. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας θα επιβάλλει κατά υπαιτίων τις προβλεπόμενες από τον νόμο ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
 8. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.

 

Ο Λιμενάρχης α.α.
Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ Βασίλειος