ΘΕΜΑ: «Προσωρινά Μέτρα Οδικής Κυκλοφορίας για τη διεξαγωγή του ημιμαραθωνίου 2024 ’Πυθαγόρας ο Σάμιος’»

1. Στη Σάμο σήμερα την 28/03/2024 ημέρα Πέμπτη, ο Λιμενάρχης Σάμου Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΤΣΙΝΙΑΣ Γ. Δημήτριος, έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’/1999) «Κύρωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Τα άρθρα 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Σάμου (ΦΕΚ 484 Β’ / 1978).
γ. Το με Αρ. Πρωτ.: 3081/14-02-2024 έγγραφο της Δήμου Ανατολικής Σάμου
δ. Το με Αρ. Πρωτ.: 35446/05-03-2024 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
ε. Την ανάγκη που έχει προκύψει για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων αθλητών και την εξυπηρέτηση του κοινού κατά τη διάρκεια του ημιμαραθωνίου ’Πυθαγόρας ο Σάμιος’.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ

2. Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την 31-03-2024 σε τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμου λόγω λήψης μέτρων τάξης και αστυνόμευσης κατά την διεξαγωγή του ημιμαραθωνίου «Πυθαγόρας ο Σάμιος».

3. Ειδικότερα την 31-03-2024 από ώρα 09:15 και μόνο για τον απολύτως αναγκαίο για την τέλεση του αγώνα χρόνο, διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων και απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε τροχοφόρου οχήματος εντός τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμου, επί της παραλιακής οδού Θεμ. Σοφούλη από το ύψος της κάθετης οδού Θησέως («Εισαγγελία») έως του κυκλικού κόμβου Μαλαγαρίου («Πάρκο Ειρήνης») και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας με εξαίρεση το τμήμα από την κάθετη οδό Νοέμης Νταέλ έως την συμβολή της Θεμ. Σοφούλη με την επαρχιακή οδό Βαθέος – Χώρας («Ναυτικός Σταθμός Σάμου»), όπου θα υπάρχει ειδική ρύθμιση κυκλοφορίας με χρήση του ρεύματος από τον Ναυτικό Σταθμό προς την πλατεία Πυθαγόρα, στο ως άνω εξαιρεθέν τμήμα το οποίο χρησιμοποιείται ως οδός διπλής κατεύθυνσης.

4. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης και ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνοι και θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και προφύλαξης σε συνεργασία με το Γρ. Τροχαίας της Υπηρεσίας μας, τοποθετώντας κώνους, ταινίες, κινητά κιγκλιδώματα κ.λπ., προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρης ενημέρωσης των οδηγών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΚΟΚ, ιδιαίτερα στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας.

5. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ, της ΕΛΑΣ, της 79 ΑΔΤΕ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα ασθενοφόρα, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και κατόπιν ενημέρωσης του επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων.

6. Η παρούσα να δημοσιευθεί – ανακοινωθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

7. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις του αρ. 52 παρ. 6 του Ν. 2696/1999. Επιπρόσθετα, ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του αρ. 157 του ΝΔ 87/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α’ / 1973 ), το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρ. 11 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄/2013).

8. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.

Ο Λιμενάρχης
Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΤΣΙΝΙΑΣ Γ. Δημήτριος